Divorțul prin acordul soților

DOCUMENTE NECESARE:

1. Certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
2. Documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;
3. Declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate.
– în cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.
– cererea de divorţ se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.
4. Cererea de divorţ se înregistrează în ziua în care este primită şi se acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
5. La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie.
6. În ipoteza în care soţii stăruie să divorţeze, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi îi programează pe foştii soţi pentru ridicarea certificatului de divorţ într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.

Taxă 500 lei