Înscrierea mențiunii de schimbare de nume/prenume pronunțat în străinătate

DOCUMENTE NECESARE:

1. Certificatul de schimbare de nume şi/sau prenume, în original şi copie, apostilat sau supralegalizat, după caz;
2. Traducerea legalizată a acestuia, făcută în ţară la un notar public, iar în străinătate la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României. În situaţia în care traducerea este făcută la un traducător autorizat din străinătate, aceasta trebuie să aibă aplicată Apostila conform Convenţiei privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5.10.1961;
3. Certificatul de naştere, original şi copie;
4. Certificatul de căsătorie, original şi copie;
5. Copie paşaport străin şi românesc, atunci când acesta există;
6. Actul de identitate al solicitantului în original şi fotocopie;
7. Procură specială ori împuternicire avocaţială autentificată la notar sau la oficiul consular ori la misiunea diplomatică a României din statul de reşedinţă. În situaţia în care procura este dată la un notar din străinătate, aceasta trebuie să aibă aplicată Apostila conform Convenţiei privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5.10.1961.
8. Cererea privind înscrierea schimbării numelui intervenit în străinătate se adesează primarului localităţii care are în păstrare actul de naştere, sau după caz, actul de căsătorie şi se face cu aprobarea DEPABD.
9. În situaţia în care schimbarea numelui s-a făcut în străinătate printr-o hotărâre judecătorească, care nu este recunoscută de plin drept în România, este necesar ca efectele acesteia să fie recunoscute pe teritoriul României de către Tribunalul competent a soluţiona cererea de recunoaştere. În acest caz nu se mai solicită avizul DEPABD pentru înscrierea menţiunii.