Întocmirea actului de deces

DOCUMENTE NECESARE:

Certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări cu majuscule;
— cauza decesului prevăzută la lit.c) şi d) din certificatul medical constatator al decesului să fie scrisă obligatoriu cu majuscule;
Actul de identitate al persoanei decedate;
Certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz al decedatului;
Livretul militar sau, supă caz, adverinţa de recrutare a celui decedat;
Fotocopia actului de identitate al declarantului;
Aprobarea parchetului pentru înregistrarea decesului, în situaţia în care acesta nu a fost declarat în termenul legal de (3 zile), şi în caz de moarte violentă (48 de ore), declaraţie scrisă arătând motivele întârzierii.
— Termenul legal pentru declararea decesului este de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. În acest termen se cuprinde atât ziua când s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia.
— Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.
Declaraţie scrisă privind motivul neprezentării actului de identitate şi a certificatelor de stare civilă, precum şi datele de stare civilă ale decedatului;