CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE

      ● ADRESA: strada Nicolae Roznoveanu, nr. 271
      ● TELEFON: 0233/665181
      ● FAX: 0233/665181
      ● E-MAIL : caminroznov@ gmail.com
      ● Program de lucru : Luni-vineri ora 08-16
      ● Program de vizite : Luni-vineri ora 08-20


   Serviciul social oferit de Caminul pentru persoane varstnice Roznov este organizat şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.
   6.2. Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Caminului pentru persoane varstnice Roznov sunt următoarele:

 • respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 • protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 • asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 • deschiderea către comunitate;
 • asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 • ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
 • facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 • promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 • preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 • încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 • asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 • colaborarea caminului cu Directia de asistenta sociala.

DESCRIERE SERVICIU

   Serviciul social oferit de Caminul pentru persoane varstnice Roznov este înfiinţat şi administrat de furnizorul Directia de asistenta sociala, deţine Licenţa de funcţionare provizorie nr. 5229/06.12.2022. Capacitatea maxima de asistare a Centrului este de 50 locuri, impartite in 22 camere din care 8 camere cu doua paturi, 4 cu trei paturi, 5 camere cu 4 paturi, 2 camere cu 2 paturi si antecamera

ROF ORGANIGRAMA ROI

      ● CONDUCERE- SEF CENTRU:DOAMNA ANGHEL MARICICA
      ● COMPARTIMENT MEDICAL :CALIMAN ANA, MOROSANU OANA, VIERIU MARIA
      ● COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA: TUDOSE MARIA PETRONELA
      ● COMPARTIMENT INFIRMERIE: PANTEA NICOLETA, ANTONIUIU LUMINITA, MUNTEANU MIOARA, MURARU TATIANA, PURICESCU LILIANA MARIA, RADU MARCELA, SALAVASTRU ALISTAR NICOLETA CARMEN, SAVIN CRENGUTA, SAVIN MILICA
      ● COMPARTIMENT ADMINISTRATIV: ANDRONACHE MARIA, BURSUC CONSTANTIN, TRIFAN ROXANA NICOLETA,ALISTAR EMILIA, APETREI ADRIANA

      Serviciile acordate in cadrul Caminului rezidential pentru persoane varstnice sunt urmatoarele:
      Serviciile sociale constau in :

 • cazarea şi asigurarea a trei mese zilnic;
 • ajutor pentru menaj ;
 • consiliere socială şi psihologică, juridică şi administrativă;
 • prevenirea marginalizării sociale şi reintegrarea socială raportate la capacitatea psiho-afectivă.

      Serviciile socio-medicale constau in :

 • ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale;
 • asigurarea unor programe de ergoterapie ;
 • sprijin pentru realizarea igienei corporale, la nevoie

      Serviciile medicale constau în :

 • consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de profil sau la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată, însă numai temporar, întrucât acest centru nu oferă servicii medicale specializate;
 • asigurarea medicamentelor de urgenţă

      Serviciile de îngrijire – infirmerie;

CONDITII DE ELIGIBILITATE

   . Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Caminului pentru persoane varstnice Roznov sunt:

 • persoane ajunse la varsta de pensionare – peste 65 ani ;
 • persoana care se găseşte în una dintre următoarele situaţii: nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare / nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii / nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare /nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializata / se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii, iar UAT domiciliu doreste sa sprijine, sa achite costurile acestuia in camin.
Acte necesare
28.02.2023

VOLUNTARI- HUTANU RAMONA, ASISTENT MEDICAL
PARTENERI - TEATRUL TINERETULUI PIATRA NEAMT,
RSA CASA ELY CENTRUM - CENTRU DE INGRIJIRE,
ASISTENTA SI RECUPERARE RONOV,
LICEUL'' GH. RUSET ROZNOVANU

 • Imbunatatirea conditiilor de viata a beneficiarilor persoane varstnice, cu respectarea identitatii, integritatii si demnitatii acestora.
 • Imbunatatirea serviciilor sociale, medicale, psihologice asigurate persoanelor virstnice
 • Facilitatea si incurajarea dezvoltarii relatiilor interumane ale beneficiarilor