HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative