PROIECTE DE HOTĂRÂRI

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiile executive