Solicitare Informatii

Persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001:

      Dalia Auratei – Inspector
      Program: 08:00-16:00 (Luni – Vineri)
      Telefon: 0233 665471 interior 24, Fax: 0233 665241
      Email: roznov@primariaroznov.ro
      Relaţii mass-media: 0233 665471 interior 24

Informatii comunicate din oficiu:

      a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
      b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
      c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale compartimentului/ funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
      d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
      e) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
      f) programele şi strategiile proprii;
      g) lista cuprinzând documentele de interes public;
      h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
      i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

      ✔ Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
      ✔ Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
      ✔ Plângerea se depune în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.

Formulare:

      ✔ Formular-tip cerere de informaţii de interes public
      ✔ Model - Reclamaţie administrativă
      ✔ Model - Reclamaţie administrativă (2)